Weerbaarheid door Hapkido

Weerbaarheid door Hapkido

Zie ook

Wij kunnen er niet omheen dat onze maatschappelijke normen in sneltreinvaart veranderen. Dit zijn veranderingen die soms veel agressiever van aard zijn, en voor evenredige problemen op straat of in uw omgeving kunnen zorgen. Juist in deze tijd zijn we minder bang voor natuurgeweld dan voor onze medemens. Maar juist nu in deze tijd, die wel steeds gewelddadiger lijkt te worden, is zelfverdediging een steeds vaker terugkerend onderwerp in discussies op verjaardagen en in de media! Vooral ook omdat dit onderwerp meer en meer uit de taboesfeer geraakt! Zelfweerbaarheid wil niet alleen zeggen dat u zich kunt verdedigen d.m.v. lichamelijk geweld, juist niet! Het wil veel meer zeggen dat u ervan bewust gemaakt wordt dat iedereen iets kan overkomen, dus ook u! Natuurlijk is fysieke zelfverdediging dan ook niet iets wat onder alle omstandigheden toegepast dient te worden. Het is alleen een goede en rechtvaardige keuzemogelijkheid.

Zinloos geweld is een veelgehoorde kreet tegenwoordig, maar als u zichzelf succesvol kunt verdedigen door middel van Hapkido tegen een overvaller, aanrander of verkrachter, is dat zinvol geweld!

Posted in Geen categorie